Het charter van de website “150 jaar basisschool Battel"

De website “150 jaar basisschool Battel” werd gecreëerd met volgende doelstellingen :

  • Het verzamelen en publiceren van foto’s, oud-leerlingenlijst, verhalen en anekdotes m.b.t. de rijke geschiedenis van de school. Zo bieden we iedereen die iets te maken heeft met de school de kans om mooie herinneringen op te halen.
  • Het aankondigen van activiteiten in het kader van de viering 150 jaar Battel in 2014.
  • De gegevens op deze website zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (vb. reclame- en/of politieke doeleinden).

Ingevolge de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden contactgegevens in geen geval gepubliceerd of overgemaakt aan derden. Tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is van de persoon in kwestie.

Elke inzender van fotomateriaal of tekstmateriaal is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar ingezonden foto, tekst. Daarom vragen we uitdrukkelijk de naam van de auteur, inzender, maker en/of bron te vermelden. De verantwoordelijke van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud.

De verantwoordelijke van de website heeft het recht om te bepalen wat wel en wat niet op de website wordt gepubliceerd, hierbij rekening houdende met de doelstellingen van de website en ter bescherming van de privacy.

Mensen die niet herkenbaar op de site willen verschijnen kunnen dit vragen via het contactformulier. De verantwoordelijke van de website zal het nodige doen om de betrokkene onherkenbaar te maken.